Bài Tập Ngữ Văn 6 (Tập 2) - Cánh diều

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Minh Thuyết
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 16.96 MB
  • Số trang : 98
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 109
  • Số lượt xem : 1.894
  • Đọc trên điện thoại :
Các em học sinh (HS) thân mến!

Sách giáo khoa (SGK) Ngữ văn 6 đã cung cấp và hướng dẫn các em cách đọc một số thể loại và kiểu văn bản, gồm văn bản văn học, văn bản nghị luận và văn bản thông tin. Trong văn bản văn học lại có nhiều thể loại như truyện, thơ, ki....

Để có năng lực đọc, viết thực sự, các em cần rèn luyện, thực hành thêm trên lớp và ở nhà. Cuốn sách bài tập này nhằm cung cấp cho các em những câu hỏi, nêu lên tình huống và các yêu cầu đọc, viết gắn với các loại văn bản đã học trong SGK Ngữ văn 6.

Hệ thống bài tập bám sát với từng bài học lớn trong SGK Ngữ văn 6 (Bài Mở đầu và 10 bài học chính). Trong mỗi văn bản đọc hiểu cũng như phần thực hành tiếng Việt, thực hành đọc hiểu và viết, chúng tôi đều lấy một số câu hỏi, bài tập khó (khoảng 50%) trong SGK, còn lại khá nhiều câu hỏi là bài tập mới, nhằm mở rộng, nâng cao, nhưng tất cả đều tương đương với các câu hỏi trong SGK và gắn với yêu cầu của mỗi bài học.

Sau khi học mỗi văn bản, mỗi phần trong từng bài của SGK, các em thực hành rèn luyện bằng cách làm các bài tập trong sách này để củng cố thêm những gì đã học trên lớp.

Với mỗi câu hỏi, bài tập, trước hết các em hãy tự mình suy nghĩ, thực hiện, sau đó mới tra cứu và xem thêm phần gợi ý. Sách cũng chỉ nêu gợi ý cho một số câu hỏi khó để các em tham khảo.

Chúc các em sử dụng sách một cách hợp lí và có hiệu quả.