Chuyên Đề Học Tập Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 360
  • Kích thước : 13.96 MB
  • Số trang : 70
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 454
  • Số lượt xem : 5.425
  • Đọc trên điện thoại :
Các em học sinh yêu quý!

Sách giáo khoa Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 gồm các chuyên đề: Tình yêu, hôn nhân và gia đình; Mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ; Một số vấn đề về pháp luật hình sự. Các chuyên đề nhằm tăng cường kiến thức về đạo đức, kinh tế, pháp luật và kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của các em.

Sách giúp các em biết trân trọng giá trị của tình yêu, hôn nhân và gia đình, tích cực, tự giác học tập và tham gia lao động sản xuất kinh doanh phù hợp với khả năng của bản thân; có trách nhiệm công dân trong thực hiện đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng quyền, nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Từ những tri thức đã khám phá, các em sẽ vận dụng để phân tích, đánh giá, xử lí các hiện tượng, vấn đề, tình huống trong thực tiễn cuộc sống; có khả năng tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và hoạt động kinh tế; có kĩ năng sống, bản lĩnh để học tập, làm việc và thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc, hội nha phu trach

Sách sẽ là người bạn tin cậy, đồng hành cùng các em trong việc phát triển những phẩm chất và năng lực của một người công dân chân chính.

Chúc các em có những giờ học thật vui và bổ ích!