Sách Giáo Viên Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 36.07 MB
  • Số trang : 190
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 758
  • Số lượt xem : 4.065
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo viên Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 là tài liệu dùng cho các thầy cô dạy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Sách được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh thông qua việc gắn kết kiến thức với thực tiễn và cách tổ chức hoạt động cho học sinh trong quá trình dạy học. Sách gồm hai phần:

PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Hướng dẫn và định hướng giáo viên về: mục tiêu, nội dung chương trình Giáo dục Kinh tế và Pháp luật cấp Trung học phổ thông và yêu cầu đối với môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; tài liệu và phương tiện dạy học phương pháp dạy học; phương pháp kiểm tra, đánh giá.

PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI CỤ THỂ

Hướng dẫn giáo viên xác định mục tiêu bài học; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu cho bài học; hướng dẫn các hoạt động dạy học chủ yếu trong các bài cụ thể.

Trên cơ sở những hướng dẫn này, các thầy cô có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo để tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường và đối tượng học sinh.

Hi vọng cuốn sách là tài liệu hướng dẫn dạy học hữu ích, giúp quý thầy, cô dạy học môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 một cách hiệu quả. Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng nhưng cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Kính mong quý thầy, cô góp ý để sách được cập nhật và không ngừng hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dạy – học môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật của giáo viên và học sinh.