Sách giáo viên Khoa học Tự nhiên 6 - Cánh diều

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Mai Sỹ Tuấn
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 53.53 MB
  • Số trang : 242
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 175
  • Số lượt xem : 1.173
  • Đọc trên điện thoại :
Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, ngày 28 tháng 11 năm 2014, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó định mục tiêu quy đổi mới là: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.” Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng chính phủ, Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được xây dựng và ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sách giáo khoa là tài liệu cụ thể hoá Chương trình giáo dục phổ thông. Khác với các sách giáo khoa trước đây, sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 được biên soạn để giúp học sinh lớp 6 hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, các năng lực chung và năng lực đặc thù. Các phẩm chất, năng lực này được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với các biểu hiện chi tiết ở bảng 1, bảng 2 và bảng 3.

Sách giáo viên Khoa học tự nhiên 6 được biên soạn nhằm giúp giáo viên dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Sách do tập thể tác giả mà trong số đó nhiều người nguyên là tác giả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 biên soạn. Trong sách này, các tác giả sẽ phân tích, so sánh giúp người đọc thấy rõ sự phát triển của sách giáo khoa mới so với sách giáo khoa cũ.

Sau phần Khái quát về môn Khoa học tự nhiên, sách giới thiệu những điểm mới của sách Khoa học tự nhiên 6; trong đó, chú ý phân tích cấu trúc một chủ đề/bài học và đặc biệt là những đổi mới trong việc chọn nội dung cho các chủ đề/bài học. Mỗi phần sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 được phân tích khái quát về cấu trúc, sự phát triển so với hiện hành và những chú ý về dạy học. Để giúp giáo viên đổi mới cách thức dạy học theo yêu cầu mới, sách cũng hướng dẫn chi tiết các hoạt động dạy học. Cần chú ý rằng, tuy những hướng dẫn/gợi ý này là đúc kết kinh nghiệm dạy học ở cả trong nước và quốc tế, nhưng hoạt động dạy học của mỗi giáo viên phải phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương. Chính vì thế, giáo viên cần vận dụng các hoạt động này một cách linh hoạt theo thực tiễn ở địa phương mình. Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, nhưng trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được các góp ý để sách ngày càng hoàn thiện hơn trong những lần tái bản.