Sách giáo viên Mĩ thuật 6 - Cánh diều

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Phạm Văn Tuyến
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 25.56 MB
  • Số trang : 146
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 44
  • Số lượt xem : 1.292
  • Đọc trên điện thoại :
Mĩ thuật 6 – Sách giáo viên thuộc bộ sách Cánh Diều là tài liệu dùng cho giáo viên và các nhà quản lí trong việc thực hiện dạy học môn Mĩ thuật theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cuốn sách bao gồm ba phần:

Phần 1: Nội dung cơ bản trong Chương trình môn Mĩ thuật lớp 6 Giáo viên có thể nắm bắt và phân tích những đóng góp của môn Mĩ thuật với việc hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh dựa trên ma trận mạch nội dung của sách giáo khoa Mĩ thuật 6 thuộc bộ sách Cánh Diều.

Phần 2: Gợi ý phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá Cung cấp cho các thầy giáo, cô giáo cách tiếp cận việc kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Phần 3: Hướng dẫn tổ chức dạy học theo sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 6

Đây là nội dung có ý nghĩa thực tế nhất đối với giáo viên, được biên soạn theo hướng cụ thể hoá các bài dạy trong sách giáo khoa Mĩ thuật 6, cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi có trong sách giáo khoa và hướng dẫn thêm quy trình thực hành để giáo viên lựa chọn cho bài dạy phong phú hơn. Bố cục các bài thiết kế tương tự mẫu giáo án dành cho giáo viên thông qua các hoạt động dạy – học và một số giáo án minh hoạ theo quy định hiện hành.

Trong quá trình biên soạn, khó tránh khỏi nhiều thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được những góp ý quý báu từ các chuyên gia, quý thầy giáo, cô giáo... để nội dung cuốn sách hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản sau. Trân trọng cảm ơn!