Sách giáo viên Công nghệ 6 - Cánh diều

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Tất Thắng
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 20.87 MB
  • Số trang : 138
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 51
  • Số lượt xem : 1.152
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo viên Công nghệ 6 được biên soạn giúp giáo viên thực hiện việc tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hưởng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Sách được biên soạn theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Công nghệ năm 2018 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn SỐ 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục nhà trường. Nội dung sách gồm hai phần:

Phần 1. Những vấn đề chung

Phần này gồm những vấn đề chung về mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình, phân bố thời lượng dạy học, các phương pháp tổ chức hoạt động học tập tích cực, phương tiện dạy học và định hưởng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cho học sinh trong dạy học Công nghệ 6. Trọng đó, ngoài việc phát triển các năng lực và phẩm chất chung, định hướng quan trọng là giáo dục cho học sinh hình thành và phát triển năng lực công nghệ: Nhận thức công nghệ, Giao tiếp công nghệ, Sử dụng công nghệ, Đánh giá công nghệ, Thiết kế kĩ thuật; đồng thời giúp học sinh học tập, làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ ở gia đình, nhà trường và xã hội; góp phần định hưởng nghề nghiệp và chuẩn bị cho học sinh tri thức nền tảng để tiếp tục học lên, học nghề thuộc lĩnh vực công nghệ hoặc tham gia lao động.

Phần 2. Hướng dẫn kế hoạch dạy học

Phần này gồm những bài hướng dẫn, gợi ý cho giáo viên về kế hoạch tổ chức cho học sinh học tập các bài học trong môn Công nghệ 6. Chúng tôi bám sát hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sách giáo khoa Công nghệ 6 để thiết kế các bài soạn hướng dẫn giáo viên tổ chức học sinh học tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Mục tiêu bài học gồm mục tiêu kiến thức, năng lực, phẩm chất; các hoạt động hướng dẫn học sinh học tập gồm: mở đầu/khởi động, hình thành kiến thức/kĩ năng mới, luyện tập, vận dụng và mở rộng. Trong mỗi hoạt động, tuỳ yêu cầu và đặc điểm nội dung, các tác giả đã nêu ra những gợi ý về nội dung: mục tiêu, nội dung, sản phẩm, tổ chức thực hiện hoạt động. Trình tự nội dung bài soạn được thiết kế theo logic nội dung các bài học trong Sách giáo khoa Công nghệ 6 để giáo viên thuận lợi trong việc nghiên cứu và bố trí việc tổ chức dạy học: Nhà ở, Bảo quản và chế biến thực phẩm, Trang phục và thời trang và Đồ dùng điện trong gia đình. Giáo viên dựa vào gợi ý trong Sách giáo viên để xây dựng bài học cho phù hợp với đặc điểm, trình độ của học sinh ở các trường, lớp và địa phương.

Chúng tôi hi vọng rằng, các thầy, cô giáo sẽ tìm thấy ở cuốn sách này những gợi ý hữu ích cho việc tổ chức hoạt động học tập của học sinh để hiện thực hoá việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa môn Công nghệ 6. Mọi ý kiến góp ý của quý thầy cô giáo, các nhà sư phạm để hoàn thiện sách giáo viên, giúp cụ thể hoá việc dạy học môn Công nghệ 6 ở các trường trung học phổ thông đều được các tác giả rất trần trọng và ghi nhận.

Xin kính chúc quý thầy, cô giáo sức khoẻ, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới!