Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 - Cánh diều

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Dục Quang
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 23.76 MB
  • Số trang : 158
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 69
  • Số lượt xem : 1.735
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 - Cánh diều trên điện thoại
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 là hoạt động giáo dục bắt buộc trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đây là hoạt động giáo dục đặc thù, lần đầu được đưa vào chương trình với tư cách một hoạt động giáo dục bắt buộc với thời lượng, hệ thống các yêu cầu cần đạt và nội dung xác định. Do vậy, đây là nội dung còn tương đối mới đối với giáo viên.

Cuốn sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 được thiết kế kèm theo sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 thuộc bộ sách Cánh Diều đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm, hưởng nghiệp 6 đóng vai trò hỗ trợ giáo viên, cung cấp các hướng dẫn cụ thể cho giáo viên về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường.

Sách gồm các nội dung cơ bản sau: Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung về tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh lớp 6.

– Giới thiệu khái quát về chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6 trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

– Cấu trúc và đặc điểm nổi bật của sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. – Hướng dẫn chung về tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Phần thứ hai: Hướng dẫn thực hiện các chủ đề và các hoạt động cụ thể trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6.

Những gợi ý thực hiện các hoạt động này không phải là phương án duy nhất, mà chỉ mang tính tham khảo cách thức tổ chức, triển khai các hoạt động. Giáo viên có thể dựa vào sách để thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của mình trong quá trình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Hi vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích, hỗ trợ tích cực cho các thầy cô.

Chúc các thầy cô thành công!