Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Việt 2 Tập 1

Thể loại: Lớp 2 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Trại
  • Lượt đọc : 406
  • Kích thước : 64.86 MB
  • Số trang : 416
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 194
  • Số lượt xem : 2.739
  • Đọc trên điện thoại :
Thiết Kế Bài Giảng Tiếng Việt 2 Tập 1 – Nguyễn Trại
Phần 1: Giới thiệu hướng dẫn điểu chỉnh nội dung môn Tiếng Việt 2

Phần 2: Gợi ý các thiết kế bài giảng

Tuần 1: Chủ điểm: Em là học sinh

….

Tuần 17: Chủ điểm: Bạn trong nhà

Tuần 18: Ôn tập cuối học kỳ I

Tài liệu tham khảo