Thuật Đàm Phán

Tác giả : Brian Tracy
  • Lượt đọc : 629
  • Kích thước : 0.44 MB
  • Số trang : 81
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 748
  • Số lượt xem : 3.471
  • Đọc trên điện thoại :
Đàm phán là một yếu tố thiết yếu trong mọi tương tác mang tính cá nhân cũng như chuyên nghiệp. Nó giúp chung ta thiết lập các mối quan hệ, hợp tác và đưa ra các giải pháp cho khách hàng, tổ chức và chính chúng ta.

Trong sự nghiệp thành công của mìn, Brian Tracy đã đàm phán các hợp đồng trị giá hàng triệu đô-la. Nhờ trải nghiệm đó, ông đã đúc rút và đưa những bí quyết vào cuốn sách Thuật đàm phán này như một cuốn cẩm nang ngắn gọn giúp bạn trở thành một nhà thương thuyết bậc thầy nhờ:

- Sử dụng 6 phong cách đàm phán chính
- Khai thác sức mạnh của cảm xúc trong quá trình đi đến thỏa thuận
- Sử dụng thời gian như một lời thế
- Chuẩn bị như một nhà đàm phán chuyên nghiệp và tiến vào bất cứ cuộc đàm phán nào với tư thế chủ động
- Rõ ràng về những lĩnh vực bất đồng và nhất trí
- Phát triển những kết quả "đôi bên cùng có lợi"
- Sử dụng sức mạnh "có đi có lại"
- Biết khi nào và bằng cách nào rút lui