Tuyển Tập Truyện Cổ Tích Việt Nam - Phần Truyện Cổ Tích Người Việt

Tác giả : Chu Xuân Diên
  • Lượt đọc : 81
  • Kích thước : 3.52 MB
  • Số trang : 59
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 50
  • Số lượt xem : 398
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tuyển Tập Truyện Cổ Tích Việt Nam - Phần Truyện Cổ Tích Người Việt trên điện thoại
Tuyển tập "Truyện cổ tích Việt Nam" (Phần truyện cổ tích của người Việt) này được biên soạn chủ yếu nhằm mục đích cung cấp tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành văn các trường Đại học trong khi học các giáo trình cơ sở và chuyên để thuộc bộ môn văn học dân gian. Vì vậy nó được biên soạn theo quan điểm học thuật và trong phạm vi nội dung của các giáo trình ấy. Song tuyển tập này đồng thời cũng có dịp đến tay các bạn đọc rộng rãi.