Võ Nguyên Giáp - Danh Tướng Thời Đại Hồ Chí Minh

Thể loại: Danh Nhân ;Quân sự
Tác giả : Trần Trọng Trung
  • Lượt đọc : 334
  • Kích thước : 28.12 MB
  • Số trang : 914
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 379
  • Số lượt xem : 2.179
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách nhấn mạnh đến vai trò, trọng trách cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dưới sự lãnh đạo của Đảng, được Bác Hồ trao cho cẩm nang làm tướng, ông đã quán triệt chiến tranh nhân dân toàn diện và trường kỳ, đứng vững trên nền tảng chính trị của khối đại đoàn kết toàn dân để dẫn dắt toàn quân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt 30 năm chiến tranh giải phóng. Đức độ và tài năng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đem lại cho ông niềm tin yêu trọn vẹn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lòng mến mộ của bạn bè quốc tế và cả sự khâm phục của những người hôm qua còn là đối thủ của ông. Với những trang sách này, chúng ta mới cảm nhận được những nét phác thảo chặng đường cầm quân của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong suốt cuộc trường chinh đánh thắng hai đế quốc lớn.