10 Năm Cuối Đời Của Mao Trạch Đông

Thể loại: Lịch Sử ;Chính Trị
Tác giả : Trần Trường Giang
  • Lượt đọc : 163
  • Kích thước : 1.80 MB
  • Số trang : 187
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 149
  • Số lượt xem : 868
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1:
27 NĂM LÀM CẢNH VỆ CHO MAO TRẠCH ĐÔNG, ĐIỀU KHÓ QUÊN NHẤT LÀ 10 NĂM ĐẠI CÁCH MẠNG VĂN HÓA
Chương 2:
BÁO CHỮ TO "PHÁO BẮN VÀO BỘ TƯ LỆNH" Ở TRUNG NAM HẢI
Chương 3:
MAO TRẠCH ĐÔNG TỪ TRUNG NAM HẢI BƯỚC RA, LIỀN BỊ SA VÀO VÒNG VÂY CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN
Chương 4:
BẢN NHẠC ĐẶC SẮC TẠI QUẢNG TRƯỜNG THIÊN AN MÔN
Chương 5:
TÁM LẦN TIẾP KIẾN HỒNG VỆ BINH, MAO CHỦ TỊCH MỆT MỎI VÔ CÙNG
Chương 6:
YÊU CẦU CẢNH VỆ BÁC BỎ TIN BỊA ĐẶT: KHÔNG TÌM THẤY CON TRAI
Chương 7:
Ý ĐỊNH BƠI Ở VŨ HÁN CHƯA ĐƯỢC NHƯ MONG MUỐN
Chương 8:
KHÔNG TIN TRẦN TÁI ĐẠO LÀM "CHÍNH BIẾN"
Chương 9:
CỬ TRƯƠNG XUÂN KIỀU ĐI ĐÓN TƯ LỆNH HỨA
Chương 10:
KHÔNG THÍCH HUY HIỆU VÀ "MỘT BIỂN MÀU HỒNG"
Chương 11:
MẠNH MẼ RA TAY, NGỪNG NGAY "ĐẤU VÕ"
Chương 12:
ĐÔI NÉT VỀ TRƯỚC VÀ SAU ĐẠI HỘI IX ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC
Chương 13:
CẦN ỔN ĐỊNH CHÍNH SÁCH NÔNG THÔN ĐỂ NÔNG DÂN YÊN TÂM
Chương 14:
NHỮNG NGƯỜI KHÁCH "Ở BÊN CẠNH MAO TRẠCH ĐÔNG"
Chương 15:
"SẮC LỆNH SỐ 1" CỦA LÂM BƯU
Chương 16:
LÊN LƯ SƠN HỌP HỘI NGHỊ TOÀN THỂ ĐẠI BIỂU TRUNG ƯƠNG ĐẢNG LẦN 2, KHÓA IX
Chương 17:MÀN ĐÊN BAO PHỦ LƯ SƠN
Chương 18:
DỌC ĐƯỜNG ĐI THỊ SÁT PHÍA NAM, CẤT CAO BÀI "QUỐC TẾ CA"
Chương 19:
HỎA TỐC ĐIỀU XE RỜI HÀNG CHÂU
Chương 20:
TẠI GA PHONG ĐÀI
Chương 21:
ĐÊM "13-9" KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA
Chương 22:
PHÁ LỆ CŨ, THAM DỰ LỄ TRUY ĐIỆU TRẦN NGHỊ
Chương 23:
MẠO CHỦ TỊCH HAI LẦN BỊ NGẤT
Chương 24:
THỜI KHẮC MAO TRẠCH ĐÔNG HỘI KIẾN KHÁCH NƯỚC NGOÀI
Chương 25:
GIANG THANH XÔNG THẲNG VÀO NƠI Ở CỦA MAO CHỦ TỊCH
Chương 26:
ÁP DỤNG SÁNG KIẾN CỦA ĐẶNG TIỂU BÌNH, ĐIỀU ĐỘNG TÁM TƯ LỆNH ĐẠI QUÂN KHU
Chương 27:
MAO TRẠCH ĐÔNG HỘI KIẾN VỚI NGUYÊN THỦ TƯỚNG ANH - EDWARD HEALTH
Chương 28:
VƯƠNG HỒNG VĂN VU CÁO, BỊ KHIỂN TRÁCH TẠI TRƯỜNG SA
Chương 29:
CƠ THỂ GIÀ YẾU CỦA MAO TRẠCH ĐÔNG CÓ ĐƯỢC SỨC SỐNG MỚI KHI BƠI LỘI
Chương 30:
CUỘC CHIA TAY CUỐI CÙNG VỚI BƠI LỘI
Chương 31:
KIÊN CƯỜNG CHỊU ĐỰNG BỆNH TẬT GIÀY VÒ, CỐ GẮNG TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI
Chương 32:
TIẾN HÀNH PHẪU THUẬT MẮT CHO MAO TRẠCH ĐÔNG
Chương 33:
CỬ ĐẠI DIỆN THAM DỰ LỄ TRUY ĐIỆU CHU ÂN LAI
Chương 34:
LẦN CUỐI CÙNG TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI
Chương 35:
MAO TRẠCH ĐÔNG TRONG THỜI KHẮC CỦA CƠN ĐỘNG ĐẤT Ở ĐƯỜNG SƠN
Chương 36:CẢNH VỆ CUỐI CÙNG Ở BÊN CẠNH DI THỂ MAO TRẠCH ĐÔNG