Chủ nghĩa tư bản hiện đại - Tập 1 - Khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế

Thể loại: Chính Trị ;Triết Học
Tác giả : Lê Văn Sang
  • Lượt đọc : 168
  • Kích thước : 5.52 MB
  • Số trang : 204
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 180
  • Số lượt xem : 1.183
  • Đọc trên điện thoại :
Lời Nhà xuất bản
Lời mở đầu
Dẫn luận
Chương I : Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và sự phát triển của lực lượng sản xuất
Chương II: Sự thay đổi cơ cấu kinh tế của chủ nghĩa tư bản hiện đại
Chương III : Phát triền kinh tế và chu kỳ tái sản xuất trong chủ nghĩa tư bản hiện đại