Đảm bảo cơ hội học tập và giáo dục cho trẻ em nhập cư ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Thể loại: Giáo dục ;Chính Trị
Tác giả : Bùi Tấn Ngọc
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 17.89 MB
  • Số trang : 118
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 13
  • Số lượt xem : 705
  • Đọc trên điện thoại :
Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và ngành giáo dục - đào tạo Thành phố đã có những giải pháp nhằm tạo điều kiện cho trẻ nhập cư được đến trường như cho phép các trường thu nhận học sinh vượt sĩ số, giảm số lớp học hai buổi/ngày đối với những trường quá tải... Nhưng về lâu dài cần phải có những giải pháp căn cơ để đem lại điều kiện giáo dục tốt nhất cho trẻ nhập cư. Vì vậy, cần có một nghiên cứu khách quan, công phu và cụ thể thì mới có những cơ sở thực tiễn để ngành giáo dục - đào tạo cũng như các cơ quan có liên quan để ra những chủ trương và quyết sách đúng đắn, kịp thời nhằm đảm bảo cơ hội học tập và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Xuất phát từ những lý do cấp bách nói trên, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: Đảm bảo cơ hội học tập và giáo dục cho trẻ em nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp.