Những triết gia vĩ đại

Tác giả : Karl Jaspers
  • Lượt đọc : 340
  • Kích thước : 12.00 MB
  • Số trang : 113
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 607
  • Số lượt xem : 2.420
  • Đọc trên điện thoại :
Cu uốn sách bạn đang cầm trong tay là bản Việt dịch thuộc bộ sách nhiều tập Những triết gia vĩ đại (Les grands philosophes) của giáo sư - nhà triết học Đức Karl Jaspers (1883 - 1969). Nội dung đề cập bốn nhân vật cổ đại đáng gọi tiêu biểu nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, với SOCRATE, THÍCH CA, KHỔNG TỬ và JÉSUS, mà tầm ảnh hưởng vẫn vang vọng mãi cho đến hôm nay, và có lẽ sẽ tiếp tục lâu dài đến tận mai sau nữa.
Theo Jaspers, bốn nhân vật tỏ rõ giá trị tột cùng của con người này đã có tác động cả về bề rộng lẫn chiều sâu, mà “về tầm ảnh hưởng trong không gian và thời gian là quá lớn đến nỗi nó thuộc về ý thức phổ quát của lịch sử”.