100 Mẩu Chuyện Cổ Đông Tây

Tác giả : Nguyễn Lân
  • Lượt đọc : 536
  • Kích thước : 0.54 MB
  • Số trang : 170
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 224
  • Số lượt xem : 2.588
  • Đọc trên điện thoại :
100 mẩu chuyện cổ Đông Tây kể về những mẫu người tiêu biểu trong cổ sử của Hi Lạp, La Mã và Trung Quốc, những cái nôi của văn minh nhân loại. Những gương sáng đó sẽ giúp cho mỗi người khi soi vào có thể hoặc tu tỉnh, hoặc cố vươn lên những đỉnh cao của đạo làm người.