Ác Hán

Tác giả : Canh Tân
  • Lượt đọc : 258
  • Kích thước : 16.98 MB
  • Số trang : 12360
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 148
  • Số lượt xem : 1.543
  • Đọc trên điện thoại :
Truyện Ác Hán kể về Đổng Phi, là một nhân viên kiểm lâm, sống lại làm con trai của Đổng Trác, trời sinh xấu xí, bị cả cha và mọi người khinh bỉ nhìn như yêu quái, nhưng bù lại thần lực kinh người, mười tuổi đã có thể đánh bại thanh niên trai tráng, sau được chân truyền và vũ khí là cặp chùy của Phục Ba tướng quân Mã Viện. Dựa vào thân dũng mãnh phi thường, một chút kiến thức lờ mờ về Tam Quốc, y thu gom một ít nhân tài, dần dần phát triển. Tất cả những điều y làm chỉ là vì bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình thoát khỏi guồng quay của lịch sử.