Bài Tập Hình Học 10 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Văn Như Cương
  • Lượt đọc : 538
  • Kích thước : 2.26 MB
  • Số trang : 204
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 291
  • Số lượt xem : 2.059
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Bài Tập Hình Học 10 Nâng Cao trên điện thoại
Đây là cuốn sách bài tập dùng cho học sinh học theo chương trình Toán nâng cao lớp 10.

Các bài tập trong sách được sắp xếp “theo các chương, mục của Sách giáo khoa Hình học 10 Nâng cao”.

Phần lớn các bài tập trong sách nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh theo mục tiêu của chương trình và SGK Hình học 10 nâng cao ; những bài tập này tương tư như các bài tập trong SGK. Vì vậy, học sinh làm được các bài tập đó sẽ có định hướng để giải các bài tập trong SGK. Ngoài ra còn có một số bài tập dành cho học sinh khá, giỏi.

Cuối mỗi chương có các bài tập trắc nghiệm. Mỗi bài có bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Nhiệm vụ của học sinh là tìm ra phương án đúng đó.

Các tác giả chân thành cảm ơn nhôm biên tập của ban Toán, Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội đã giúp đỡ rất nhiều để hoàn thiện cuốn sách này.

Thuộc bộ sách