Bài Tập Hình Học 12

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Mộng Hy
  • Lượt đọc : 527
  • Kích thước : 4.47 MB
  • Số trang : 149
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 234
  • Số lượt xem : 2.064
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Bài Tập Hình Học Lớp 12 Sách được biên soạn bởi các tác giả: Nguyễn Mộng Hy, Khu Quốc Anh, Trần Đức Huyên. Gồm 149 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 12 trong quá trình học tập Hình học 12 cơ bản, có đáp số và hướng dẫn giải.

Thuộc bộ sách