Bài Tập Khoa Học Tự Nhiên 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Vũ Văn Hùng
  • Lượt đọc : 1.970
  • Kích thước : 13.12 MB
  • Số trang : 125
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 2.031
  • Số lượt xem : 8.041
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Bài 2. An toàn trong phòng thực hành

Bài 3. Sử dụng kính lúp

Bài 4. Sử dụng kính hiển vi quang học

Bài 5. Đo chiều dài

Bài 6. Đo khối lượng.

Bài 7. Đo thời gian

Bài 8. Đo nhiệt độ.

CHƯƠNG II. CHẤT QUANH TA

Bài 9. Sự đa dạng của chất

Bài 10. Các thể của chất và sự chuyển thể

Bài 11. Oxygen Không khí

CHƯƠNG III. MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM THÔNG DỤNG

Bài 12. Một số vật liệu

Bài 13. Một số nguyên liệu

Bài 14. Một số nhiên liệu

Bài 15. Một số lương thực, thực phẩm

CHƯƠNG IV. HỖN HỢP TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP

Bài 16. Hỗn hợp các chất

Bài 17. Tách chất khỏi hỗn hợp

CHƯƠNG V. TẾ BÀO

Bài 18. Tế bào – Đơn vị cơ bản của sự sống

Bài 19. Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

Bài 20. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

Bài 21. Thực hành: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào

CHƯƠNG VI. TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

Bài 22. Cơ thể sinh vật

Bài 23. Tổ chức cơ thể đa bào

Bài 24. Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào cơ thể đi khỏ

CHƯƠNG VII. ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

Bài 25. Hệ thống phân loại sinh vật

Bài 26. Khoá lưỡng phân

Bài 27. Vi khuẩn

Bài 28. Thực hành: Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn

Bài 29. Virus

Bài 30. Nguyên sinh vật

Bài 31. Thực hành: Quan sát nguyên sinh vật

Bài 32. Nấm

Bài 33. Thực hành: Quan sát các loại nấm

Bài 34. Thực vật

Bài 35. Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật.

Bài 36. Động vật

Bài 37. Thực hành: Quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên.

Bài 38. Đa dạng sinh học

Bài 39. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

CHƯƠNG VIII. LỰC TRONG ĐỜI SỐNG

Bài 40. Lực là gì?

Bài 47. Biểu diễn lực

Bài 42. Biến dạng của lò xo

Bài 43. Trọng lượng, lực hấp dẫn

Bài 44. Lực ma sát

Bài 45. Lực cản của nước

CHƯƠNG IX. NĂNG LƯỢNG

Bài 46. Năng lượng và sự truyền năng lượng

Bài 47. Một số dụng năng lượng

Bài 48. Sự chuyển hoá năng lượng

Bài 49. Năng lượng hao phí

Bài 30. Năng lượng tái tạo

Bài 51. Tiết kiệm năng lượng

CHƯƠNG X. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Bài 52. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể

Bài 53. Mặt Trăng

Bài 54. Hệ Mặt Trời

Bài 55. Ngân Hà

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHƯƠNG II. CHẤT QUANH TA

CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM THÔNG DỤNG

CHƯƠNG IV. HỖN HỢP - TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP

CHƯƠNG V. TẾ BÀO

CHƯƠNG VI. TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

CHƯƠNG VII. ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

CHƯƠNG VIII. LỰC TRONG ĐỜI SỐNG

CHƯƠNG IX. NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG X. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Thuộc bộ sách