Sách Giáo Viên Giáo Dục Thể Chất 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 410
  • Kích thước : 31.23 MB
  • Số trang : 157
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 172
  • Số lượt xem : 1.838
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI GIỚI THIỆU

Sách giáo viên môn Giáo dục thể chất lớp 6 được biên soạn trên cơ sở:

- Tuân thủ định hướng đổi mới giáo dục phổ thông với trọng tâm là chuyển nền giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

– Bám sát các tiêu chuẩn sách giáo khoa mới theo Thông tư số 33/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Nội dung và tiến trình giáo dục thể chất được thiết kế với phương châm:

– Phản ánh nội dung cơ bản của sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất lớp 6. Hỗ trợ giáo viên dạy học theo hướng tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh, thực hiện chuyển hoá quá trình giáo dục thành tự giáo dục.

– Tôn trọng vai trò chuyên môn, sức sáng tạo của giáo viên. Tạo điều kiện để giáo viên và nhà trường “Được quyền tham gia xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch giáo dục của môn học phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nhà trường".

Sách giáo viên Giáo dục thể chất lớp 6 gồm hai phần:

Phần một. Những vấn đề chung về giáo dục thể chất cấp Trung học cơ sở

Phần hai. Nội dung và phương pháp dạy học các chủ đề

Tập thể tác giả trân trọng giới thiệu cuốn sách tới thầy, cô giáo, hi vọng cuốn sách sẽ góp phần tạo ra những thành công của nhà trường trong tiến trình đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Mặc dù tập thể tác giả và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết cho việc biên soạn sách, song không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong muốn nhận được góp ý của quý thầy, cô giáo.

Trân trọng cảm ơn!

Thuộc bộ sách