Sách Giáo Viên Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Lưu Thu Thuỷ
  • Lượt đọc : 1.542
  • Kích thước : 39.73 MB
  • Số trang : 249
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.246
  • Số lượt xem : 6.955
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục mới được đưa vào Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018 nhằm “Hình thành, phát triển ở học sinh năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp; đồng thời góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung quy định trong Chương trình tổng thể".

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 – Sách giáo viên là cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn nhằm hướng dẫn các trường trung học cơ sở và giáo viên tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 thuận lợi, hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu và các yêu cầu cần đạt quy định trong Chương trình.

Nội dung của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 – Sách giáo viên tập trung hướng dẫn cách thức tổ chức các loại hình hoạt động cơ bản của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6, đó là: Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp. Mỗi loại hình hoạt động có đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều hướng tới đích là thực hiện các yêu cầu cần đạt quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6, hình thành và phát triển năng lực chung, năng lực đặc thù và các phẩm chất cần thiết cho học sinh và kết nối tri thức với cuộc sống, t

Trong quá trình tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6, ngoài việc sử dụng các nội dung trong sách giáo viên, các cán bộ quản lí và giáo viên có thể tham khảo những tài liệu khác để bổ sung và điều chỉnh cách thức tổ chức các hoạt động sao cho sinh động, hấp dẫn, đồng thời phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời điểm của năm học, điều kiện thực tiễn của nhà trường và trình độ, khả năng của giáo viên, học sinh.

Hi vọng rằng cuốn sách này thực sự hữu ích đối với các thầy, cô giáo trong việc tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6.

Thuộc bộ sách