Sách Giáo Viên Mĩ Thuật 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 669
  • Kích thước : 15.07 MB
  • Số trang : 77
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 308
  • Số lượt xem : 2.928
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

SGV Mĩ thuật 6 cung cấp những định hướng, thông tin, cũng như cách tổ chức, hướng dẫn HS thực hiện các nhiệm vụ học tập trong SGK Mĩ thuật 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được hiệu quả. Thông qua các nội dung trong cuốn sách này, GV giúp HS có thêm hiểu biết và nắm chắc những kiến thức, kĩ năng trong môn học, qua đó hình thành năng lực mĩ thuật theo yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật năm 2018, dành cho HS lớp 6.

Cuốn sách này gồm hai phần:

PHẦN MỘT. HƯỚNG DẪN CHUNG

Phần này gồm những vấn đề cơ bản như: mục tiêu môn học, giới thiệu SGK (cấu trúc nội dung, mức độ kiến thức và cách trình bày, phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập đối với môn học Mĩ thuật); trong đó có đề cập đến những điểm mới của SGK Mĩ thuật 6 thể hiện ở mục tiêu và cụ thể thành các chủ đề, bài học.

PHẦN HAI. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI CỤ THỂ

Những nội dung này được biên soạn theo cấu trúc các chủ đề, bài học trong SGK Mĩ thuật 6, phù hợp với đối tượng HS và hướng đến việc phát huy khả năng, kinh nghiệm của HS. Qua đó, giúp HS từng bước lĩnh hội kiến thức mới và hình thành cách tiếp cận môn Mĩ thuật theo mục tiêu, phù hợp với năng lực riêng của từng em. Điều này không chỉ giúp HS hoàn thành nhiệm vụ học tập mà còn tạo sự hứng thú, yêu thích môn học với các em.

Nội dung trong cuốn sách này là những chỉ dẫn có căn cứ giúp GV thuận tiện trong việc tổ chức thực hiện dạy học, đáp ứng được mục tiêu cũng như giúp HS hình thành, phát triển các phẩm chất, năng lực mà Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật năm 2018 đã đặt ra.

Thuộc bộ sách