Bài Tập Tiếng Anh 8

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 957
  • Kích thước : 7.03 MB
  • Số trang : 233
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 443
  • Số lượt xem : 5.539
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Bài Tập Tiếng Anh 8 trên điện thoại
Cuốn sách “Bài tập tiếng anh 8” của tác giả Đại Lợi – Hằng Nguyễn (Có đáp án) được biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo dục & Đào tạo, nhằm giúp các em học sinh lớp 8 phát huy năng lực làm các bài tập tiếng anh, đồng thời mở rộng cho các em vốn từ vựng, các dạng bài mới.