Bê tông cường độ cao và chất lượng cao

Tác giả : Phạm Duy Hữu
  • Lượt đọc : 373
  • Kích thước : 26.23 MB
  • Số trang : 145
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 219
  • Số lượt xem : 2.057
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1 : Khái quát về bê tông cường độ cao và chất lượng cao
Chương 2: Cấu trúc bê tông cường độ cao và chất lượng cao
Chương 3 : Các tính chất của bê tông cường độ cao và chất lượng cao
Chương 4 : Thiết kế thành phần bê tông cường độ cao và chất lượng cao
Chương 5 : Độ bền của bê tông CĐC và CLC
Chương 6 : Nghiên cứu ứng dụng bê tông cường độ cao và chất lượng cao
Chương 7: Bê tông cốt sợi cường độ cao