Bệnh học răng miệng

Tác giả : Trương Uyên Thái
  • Lượt đọc : 1.078
  • Kích thước : 3.08 MB
  • Số trang : 190
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 527
  • Số lượt xem : 3.988
  • Đọc trên điện thoại :
Cuppsn bệnh học răng miệng là giáo trình để dạy và học cho bậc đại học và sau đại học chuyên nghành răng hàm mặt, phù hợp với giai đoạn hiện nay, đồng thời làm tài liệu tham khảo về những vấn đề răng miệng cho bạn đọc quan tâm.