Cẩm Nang Công Tác Đảng

Thể loại: Chính Trị
Tác giả : Nguyễn Đức Hà
  • Lượt đọc : 202
  • Kích thước : 0.99 MB
  • Số trang : 292
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 70
  • Số lượt xem : 906
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách giúp các cấp ủy đảng và đảng viên ở cơ sở có đầy đủ các văn kiện của Đảng một cách có hệ thống, đặc biệt là giúp cho các cán bộ làm công tác đảng triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, hướng dẫn của Trung ương đến từng chi bộ.