Chiếc Lược Ngà

Tác giả : Nguyễn Quang Sáng
  • Lượt đọc : 1.049
  • Kích thước : 0.74 MB
  • Số trang : 88
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 389
  • Số lượt xem : 3.557
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Chiếc Lược Ngà trên điện thoại
Cây trứng cá trước sân nhà đã hết mùa, chim chóc ít đến. Sâu đo xanh đo thoăn thoắt trên những đầu lá trắng li ti màu phấn mốc. Một hai cơn gió to uốn quằn những cành lá thấp là đà, sâu đo níu những sợi tơ, buông mình rơi xuống đất, bò lểnh nghểnh. Đứng gió, cây trứng cá yên lặng, buồn hiu. Mấy hôm nay có con chim cánh vàng như nghệ, mỏ đỏ như son, ngày nào cũng sà cánh đáp xuống đây. Hai chân nó quấn chặt vào cành, thòng mình xuống, nghểnh cổ lên, đưa mỏ đỏ gắp lấy sâu. Ăn no, nó rũ cánh rỉa lông. Nó nhảy nhót, hót líu lo.