Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hoá Học 10 Tự Luận Và Trắc Nghiệm

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 1.027
  • Kích thước : 15.13 MB
  • Số trang : 223
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 250
  • Số lượt xem : 2.037
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hoá Học 10 Tự Luận Và Trắc Nghiệm" do Cao Thiên An biên soạn gồm 7 chương: Nguyên tử, Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Liên kết hóa học, Phản ứng hóa học, Nhóm Halogen, Nhóm oxi, Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Mỗi chương gồm 3 phần:

- Phần 1: Kiến thức cần nhớ

- Phần 2: Bài tập tự luận (gồm 20 bài tự luận có lời giải chi tiết)

- Phần 3: Bài tập trắc nghiệm (gồm 50 bài tập trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải)