Chuyên Đề Học Tập Lịch Sử 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Hà Minh Hồng
  • Lượt đọc : 274
  • Kích thước : 13.43 MB
  • Số trang : 63
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 581
  • Số lượt xem : 3.874
  • Đọc trên điện thoại :
Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử ngoài việc “giúp học sinh nhận thức được giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của sử học trong đời sống xã hội hiện đại, hiểu biết và có tình yêu đối với lịch sử, văn hoá dân tộc và nhân loại”, còn “góp phần định hướng cho học sinh lựa chọn nghề nghiệp”...

Sách Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) dành cho học sinh yêu thích môn Lịch sử và lựa chọn chuyên sâu về Sử học, góp phần định hướng nghề nghiệp về khoa học Lịch sử trong tương lai. Sách gồm 3 chuyên đề: Các lĩnh vực của Sử học; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá ở Việt Nam; Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử. Mỗi chuyên đề phục vụ cho một định hướng cụ thể, được thiết kế với cấu trúc khác nhau nhằm bám sát với định hướng nghề nghiệp, hoạt động trải nghiệm và nâng cao kiến thức cho học sinh. Đồng thời, các chuyên để vẫn bảo đảm những thành phần cơ bản, tạo điều kiện để học sinh chủ động tiếp thu và mở rộng kiến thức, luyện tập và vận dụng kiến thức, kĩ năng môn học vào cuộc sống.

Hi vọng mỗi chuyên để sẽ tiếp thêm niềm tin và ngọn lửa để nuôi dưỡng niềm đam mê với sử học của các em trên con đường học vấn theo chân trời sáng tạo và phấn đấu cho ước mơ cao đẹp.