Sách Giáo Viên Lịch Sử 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Hà Minh Hồng
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 34.04 MB
  • Số trang : 174
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 412
  • Số lượt xem : 2.842
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo viên Lịch sử 10 đi kèm với Sách giáo khoa Lịch sử 10(bộ Chân trời sáng tạo) được biên soạn nhằm hỗ trợ, định hướng cách tiếp cận cho các thầy, cô giáo với tư cách là người tổ chức, hỗ trợ học sinh chiếm lĩnh tri thức lịch sử, giúp các em phát triển khả năng tự giải quyết những vấn đề được yêu cầu trong chương trình môn học. Các tác giả mong muốn quyển sách này sẽ góp phần giúp các thầy, cô giáo giảng dạy môn Lịch sử thực hiện sứ mệnh của mình trong sự nghiệp giáo dục, đó là: phát triển ở học sinh năng lực lịch sử trên nền tảng kiến thức cơ bản về Lịch sử và Sử học, vai trò của Sử học; Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ – trung đại; Một số nền văn minh trên đất nước Việt Nam trước năm 1858; Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, để học tập và vận dụng vào thực tiễn; góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các năng lực chung, năng lực chuyên biệt, phẩm chất chủ yếu, đặc biệt là có thái độ học tập tốt, thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Sách giáo viên được chia làm hai phần:

Phần một. Hướng dẫn chung

Phần này giúp giáo viên nắm vững ý tưởng biên soạn của sách giáo khoa và giới thiệu những năng lực đặc thù của môn Lịch sử, quan điểm biên soạn của nhóm tác giả, phương pháp tiếp cận dạy học, từ đó giáo viên có thể chủ động thiết kế hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực.

Phần hai. Hướng dẫn dạy học các bài cụ thể Dựa trên nguyên tắc gợi mở, dành quyền sáng tạo, chủ động cho giáo viên. Phần này được chia thành 6 chương với 20 bài.

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, tập thể tác giả rất mong nhận được góp ý của các thầy, cô giáo để nội dung quyển sách được hoàn thiện hơn.