Đồ Điển Mỹ Thuật Trung Quốc Tập II. Mỹ Thuật Đời Tần

Thể loại: Mỹ Thuật
  • Lượt đọc : 303
  • Kích thước : 5.40 MB
  • Số trang : 51
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 199
  • Số lượt xem : 1.443
  • Đọc trên điện thoại :
Cách đây khoảng 180 vạn năm trước, Trung Quốc là một trong những miền đất thịnh vượng của nhân loại.

Thời tiền sử ở Trung Quốc, tức thời đồ đá cú và thời đồ đá mới về khảo cổ học, là xã hội nguyên tủy trong lịch sử nhân loại. Mỹ thuật là hình thái văn hóa rõ nét trong xã hội nguyên thủy.

Ở thời đồ đá cũ, công cụ lao động của loài người là đồ đá, sống nhờ hái lượm và săn bắn. Ở thời đồ đá cũ dài dặc, tổ tiên người Trung Hoa đã từng bước bồi dưỡng kỹ năng tạo hình, dần dần nảy ra quan niệm thẩm mỹ.

Cách nay khoảng 1 vạn năm trước, loài người đi vào thời đồ đá mới, công cụ lao động lúc bấy giờ là đồ đa mài, tạo hình hoàn chỉnh thành tựu nổi bật ở lĩnh vực công nghệ là phát minh đồ gốm, ngoài ra còn xuất hiện các loại công nghệ đan, dệt, chạm khắc ngọc ngà, quét sơn lên đồ dùng ... Về đời sống kinh tế, ngoài việc hái lượm, săn bắn, đánh giá... ra, họ còn phát minh ra nền công nông nghiệp nguyên thủy và chăn nuôi gia súc. Tổ chức xã hội đương thời từ công xã thị tộc mẫu hệ, tiến lên làm công xã thị tộc phụ hệ, rồi tiến vào giai đoạn chế độ dân chủ quân sự. Nghệ thuật tạo hình thời đại đồ đá mới Trung Quốc, về mặt gốm màu và hội họa, điêu khắc ... đều có thành tựu rõ ràng.

Thuộc bộ sách