Đọc hiểu tiếng Anh ngành thư viện thông tin

Tác giả : Dương Thị Thu Hà
  • Lượt đọc : 212
  • Kích thước : 5.53 MB
  • Số trang : 357
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 75
  • Số lượt xem : 914
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Đọc hiểu tiếng Anh ngành Thư viện - Thông tin được biên soạn cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng thuộc lĩnh vực có liên quan. Ngoài ra, giáo trình cũng rất bổ ích đối với các cán bộ đang công tác trong cơ quan Thông tin-Thư viện.
Giáo trình giúp cho sinh viên rèn luyện các kỹ năng đọc hiểu. trong đó chú trọng kỹ năng đọc để tìm thông tin, nhằm phát triển khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh ngành Thư viện-Thông tin. Mặt khác, giáo trình còn cung cấp, bổ sung và nâng cao kiến thức về ngữ pháp và từ vựng của tiếng Anh nói chung và tiếng Anh ngành Thư viện-Thông tin nói riêng cho sinh viên. Giáo trình được biên soạn để dùng trong lớp học có giáo viên hướng dẫn. Ngoài ra. giáo trình còn có thể được dùng làm tài liệu tự học.
Giáo trình được biên soạn theo các nội dung khác nhau của ngành Thư viện-Thông tin gồm 15 bài học. Mỗi bài học ứng với một nội dung cụ thể của ngành, gồm các mục lớn dưới đây:
* Pre-reading: Những câu hỏi của phần này nhằm tập trung sự chú ý của người học vào chủ đề của bài, khuyến khích người học chia sẻ với nhau những kiến thức có liên quan trực tiếp đến chủ để để bày tỏ ý kiến theo suy nghĩ của mình.
* Reading: Mỗi bài đọc hiểu để cập đến một nội dung của ngành Thư viện-Thông tin nhằm giúp sinh viên làm quen với chu đề của bài học. cung cấp thông tin, ngữ liệu và phát triển các kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên.