Giáo trình quản trị chiến lược

Tác giả : Ngô Kim Thanh
  • Lượt đọc : 13
  • Kích thước : 157.38 MB
  • Số trang : 475
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 235
  • Số lượt xem : 2.055
  • Đọc trên điện thoại :
Quản trị chiến lược là môn học bắt buộc đối với mọi sinh viên học trong các trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh của các nước trên thế giới từ những năm 1960. Quản trị chiến lược được xác định là nội dung quan trọng và là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế và quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Trên thế giới và thực tiễn kinh doanh ở Việt Nam, những đổi mới và các trường phái trong quản trị chiến lược ngày càng phong phú và đa dạng. Nhằm phục vụ cho các chương trình đào tạo quản trị kinh doanh và cho học viên, sinh viên có những tài liệu cập nhật và những kiến thức bổ ích của môn quản trị chiến lược, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp đã tích cực biên soạn lại giáo trình liên tục trong những năm qua và tái bản có chỉnh sửa cuốn Giáo trình quản trị chiến lược và cho xuất bản để làm tài liệu học tập chính thức cho sinh viên của trường. Giáo trình quản trị chiến lược là một trong những giáo trình cốt lõi của Khoa quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Nội dung cuốn Giáo trình Quản trị chiến lược gồm 16 chương, chia làm 5 học phần:
Học phần I: Giới thiệu chung về quản trị chiến lược (2 chương)
Học phần II: Xây dựng chiến lược (4 chương)
Học phần III: Hệ thống chiến lược của doanh nghiệp (4 chương) Học phần IV: Tổ chức thực hiện chiến lược (3 chương)
Học phần IV: Đánh giá và điều chỉnh chiến lược (3 chương).