Giáo trình toán học cao cấp - Tập 1

Tác giả : Nguyễn Đình Trí
  • Lượt đọc : 264
  • Kích thước : 7.13 MB
  • Số trang : 273
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 75
  • Số lượt xem : 1.239
  • Đọc trên điện thoại :
Bộ giáo trình này được viết thành 2 tập và là công trình tập thể của ba nhà giáo: Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Lê Trọng Vinh và Dương Thủy Vỹ. Ông Lê Trọng Vinh viết các chương I, II, IV, V. Ông Dương Thủy Vỹ viết các chương III, VI, VIII, IX. Ông Nguyễn Đình Trí viết các chương VII, X, XI.

Khi xây dựng đề cương cho bộ giáo trình này cũng như khi biên soạn giáo trình, chúng tôi đã tham khảo kinh nghiệm của nhiều nhà giáo đã giảng dạy nhiều năm môn Toán học cao cấp cho hệ cao đẳng các trường đại học kĩ thuật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã đọc bản thảo và cho nhiều ý kiến quý báu.
Bộ giáo trình này được viết lần đầu, chắc không tránh hết được những khiếm khuyết. Chúng tôi chân thành cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của bạn đọc. Thư góp ý xin gửi về Công ti Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề, 25 Hàn Thuyên, Hà Nội