Giáo trình phát triển ứng dụng trong quản lý

Tác giả : Trịnh Hòa Sơn
  • Lượt đọc : 188
  • Kích thước : 7.99 MB
  • Số trang : 377
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 102
  • Số lượt xem : 875
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình được viết theo chương trình môn học thuộc chương trình khung ngành Hệ thống thông tin kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và được Hiệu trưởng phê duyệt làm tài liệu chính thức dùng cho giảng dạy, học tập ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo hợp đồng trách nhiệm số 10-08/HĐTN ngày 15 tháng 9 năm 2008.
Ngoài lời nói đầu và tài liệu tham khảo, giáo trình được chia thành 7 chương và phụ lục
Chương 1: Hệ thống thông tin quản lý với tổ chức doanh nghiệp
Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0
Chương 3: Xây dựng giao diện của ứng dụng trong quản lý
Chương 4: Lập trình liên kết và khai thác cơ sở dữ liệu
Chương 5: Tạo báo cáo đầu ra cho ứng dụng
Chương 6: Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng
Chương 7: Tạo bộ cài đặt cho ứng dụng
Phụ lục: Một số đề bài tập lớn dành cho việc thực hành phát triển ứng dụng trong quản lý và một tài liệu minh họa tất cả các bước của quy trình phân tích, thiết kế và xây dựng một phần mềm ứng dụng cụ thể.
Tác giả xin trân trọng cảm ơn tất cả các thầy, cô giáo trong khoa Tin học Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, đặc biệt là các thầy, cô giáo có tên sau đây về những tư tưởng, đóng góp chuyên môn và cung cấp tài liệu cho giáo trình: PGS.TS Hàn Viết Thuận; TS. Cao Đình Thi; TS. Đặng Quố Vinh; ThS. Trần Công Uẩn.