Giải quyết vấn đề và ra quyết định - tập 5

Tác giả : Phan Dũng
  • Lượt đọc : 224
  • Kích thước : 4.86 MB
  • Số trang : 383
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 230
  • Số lượt xem : 984
  • Đọc trên điện thoại :
Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản được trình bày thành hai phần, tương ứng với hai quyển sách (quyển bốn và quyển năm) của bộ sách “Sáng tạo và đổi mới”.
Nếu như quyển bốn tập trung trả lời câu hỏi: “Hiểu các thủ thuật như thế nào?”, thì quyển năm này tập trung trả lời câu hỏi tiếp theo: “Sử dụng các thủ thuật như thế nào?”. Các câu trả lời cho hai câu hỏi lớn nói trên không độc lập với nhau mà bổ sung, hỗ trợ nhau: Hiểu tốt giúp sử dụng các thủ thuật tốt, ngược lại đến lượt mình, sử dụng các thủ thuật tốt giúp hiểu các thủ thuật tốt hơn và cứ như thế... Người viết mong bạn đọc thiết lập được quan hệ phản hồi dương giữa “hiểu” và “sử dụng” các thủ thuật trong quá trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định suốt cả cuộc đời của mình. Nói cách khác, quan hệ phản hồi dương giúp hoàn thiện các kỹ năng sáng tạo và đổi mới của bạn.
Quyển năm “Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản: Phần 2”, tương tự như quyển bốn, được thiết kế thành một chương lớn gồm bốn mục, với tên gọi “Chương 12: Áp dụng các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản”.
Trong mục một “12.1. Lý giải một cách lôgích các giải pháp sáng tạo đã có”, người viết trình bày cách tìm các thủ thuật có trong giải pháp sáng tạo cho trước, phân tích và sắp xếp chúng theo thứ tự nhất định, dựa trên lôgích nhu cầu–hệ thống.

Thuộc bộ sách