Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán

  • Lượt đọc : 133
  • Kích thước : 3.43 MB
  • Số trang : 141
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 61
  • Số lượt xem : 590
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán trên điện thoại
Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, hạch toán kế toán gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhiệm vai trò cung cấp thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, hạch toán kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động tài chính nhà nước nói chung, đối với hoạt động tài chính của doanh nghiệp nói riêng.
Tổ chức hạch toán kế toán được hiểu là một hệ thống các phương pháp, cách thức phối hợp sử dụng phương tiện và kỹ thuật cũng như nguồn lực của bộ máy kế toán, thể hiện các chức năng và nhiệm vụ của kế toán. Việc tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán có ý nghĩa quan trọng trong việc: bảo đảm cho việc thu nhận, hệ thống hóa thông tin kinh tế đầy đủ, kịp thời, đáng tin cậy, phục vụ cho công tác quản lý kinh tế tài chính (vĩ mô và vi mô); giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tài sản, tiền vốn, ngăn ngừa những hành vi làm tổn hại đến tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp; mọi tồn tại và thiếu sót về công tác tổ chức kế toán đều có thể dẫn đến sự trì trệ trong công tác hạch toán kế toán và cung cấp thông tin kinh tế không đầy đủ. không chính xác dẫn đến tiêu cực, lãng phí.
Nhằm cung cấp tài liệu học tập. nghiên cứu, tham khảo cho sinh viên chuyên ngành Kế toán đang theo học tại các trường đào tạo chuyên ngành Kế toán và đông đảo đội ngũ những người đang làm kế toán tại các cơ sở. đơn vị, doanh nghiệp. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán do TS. Trần Thị Cẩm Thanh chủ biên.