Giáo trình kiểm toán cơ bản

Tác giả : Đào Thanh Bình
  • Lượt đọc : 189
  • Kích thước : 5.12 MB
  • Số trang : 205
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 121
  • Số lượt xem : 1.068
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình được kết cấu với 11 chương:
Chương 1. Tổng quan về kiểm toán
Chương 2. Báo cáo kiểm toán
Chương 3. Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý của Kiểm toán viên
Chương 4. Mục tiêu kiểm toán
Chương 5. Bằng chứng kiểm toán
Chương 6. Chọn mẫu kiểm toán
Chương 7. Gian lận và sai sót, trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán tích
Chương 8. Lập kế hoạch kiểm toán và các thủ tục phân
Chương 9. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Chương 10. Kết thúc cuộc kiểm toán
Chương 11. Minh họa về một chu trình kiểm toán cơ bản: Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền.
Trong quá trình biên soạn giáo trình, nhóm tác giả đã nhận được những đóng góp quý báu của các bạn đồng nghiệp và những nhà khoa học. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn này.
Nhóm tác giả bao gồm:
TS. Đào Thanh Bình (Chủ biên, Biên soạn các chương 1 – 6);
TS. Nguyễn Thúc Hương Giang (Biên soạn các chương 7 – 9);
ThS. Thái Minh Hạnh (Biên soạn các chương 10 – 11).
Do sự đổi mới không ngừng của khoa học kiểm toán và của thị trường dịch vụ kiểm toán trong nước cũng như quốc tế, mặc dù đã cố gắng cập nhật những thay đổi mới nhất, nhưng trong quá trình biên soạn có thể vẫn còn có những thiếu sót. Tập thể tác giả xin chân thành cám ơn và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý độc giả.