Giáo trình nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước

Tác giả : Nguyễn Kim Quyến
  • Lượt đọc : 178
  • Kích thước : 5.32 MB
  • Số trang : 455
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 64
  • Số lượt xem : 751
  • Đọc trên điện thoại :
Hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính được thành lập theo Quyết định số 07/HĐBT ngày 04/01/1990 và chính thức đi vào hoạt động từ 01/04/1990. Sau thời gian đi vào hoạt động, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong việc quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, quỹ dự trữ tài chính, huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển...
Nhằm giúp sinh viên chuyên ngành Tài chính Nhà nước và bạn đọc có quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước, Giảng viên Bộ môn Ngân sách – Thuế - Kho bạc Nhà nước thuộc Khoa Tài chính Nhà nước – Trường Đại học Kinh Tế Tp. HCM đã tổ chức biên soạn giáo trình "NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN KHO BẠC NHÀ NƯỚC".
Giáo trình được biên soạn trong điều kiện chính sách chế độ còn nhiều thay đổi, do vậy không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tập thể tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.