Cẩm nang kinh doanh Harvard - Quyềnn lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

Tác giả : Harvard Business
  • Lượt đọc : 482
  • Kích thước : 3.57 MB
  • Số trang : 192
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 626
  • Số lượt xem : 3.045
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn Quyền Lực, Tầm Ảnh Hưởng Và Sức Thuyết Phục sẽ giúp bạn hiểu được ba khái niệm về quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục và đưa ra những lời khuyên thiết thực để bạn có thể áp dụng chúng trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Sách bàn về các vấn đề:
+ Tối đa hóa khả năng lãnh đạo, uy tín và tầm ảnh hưởng
+ Cách giao phó và phân quyền hiệu quả
+ Định hướng mục tiêu tổng thể cho tổ chức
+ Các phong cách lãnh đạo ấn tượng và hiệu quả
+ Khía cạnh đạo đức trong quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục