Giải Bài Tập Toán 7 Tập 1

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Lê Nhứt
  • Lượt đọc : 336
  • Kích thước : 18.19 MB
  • Số trang : 167
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 92
  • Số lượt xem : 1.518
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Giải Những Bài Toán 7 tập 1" của tác giả Lê Nhứt, Huỳnh Định Tường được soạn thảo theo chương trình sách giáo khoa hiện hành, giúp các em có tài liệu tham khảo để học tập, thực hành các dạng bài quen thuộc trong chương trình toán 7, từ đó tích lũy kiến thức để giải quyết các bài toán trong các kỳ kiểm tra.

Nội dung của sách Giải Những Bài Toán 7 tập 1 gồm:

Phần đại số

Chương 1: Số hữu tỉ - số thực
Tập hợp Q các số hữu tỉ
Cộng, trừ số hữu tỉ
Nhân, chia số hữu tỉ
Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ - Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Luỹ thừa của một số hữu tỉ
Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo)
Tỉ lệ thức
Chương 2: Hàm số và đồ thị
Đại lượng tỉ lệ thuận
Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Đại lượng tỉ lệ nghịch
Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Hàm số
Mặt phẳng toạ độ
Đồ thị hàm số Y = ax (a khác 0)
Ôn tập chương 2