Để Học Tốt Toán Lớp 7 Tập 2

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 366
  • Kích thước : 48.47 MB
  • Số trang : 136
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 124
  • Số lượt xem : 1.725
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Để Học Tốt Toán Lớp 7 Tập 2 trên điện thoại
Cuốn sách “Để Học Tốt Toán 7 Tập 2” được biên soạn với các nôi dung bám sát với chương trình học sách giáo khoa của Bộ giáo dục và Đào tạo, mỗi một đơn vị bài học đều có các phần : Kiến thức cơ bản, ví dụ minh họa, bài tập và hướng dẩn giải bài tập. Giúp các em làm quen với phương pháp tư tu duy để giải bài toán, từ đó giúp các em tự luyện tập, tăng khả năng toán học của mình.

Cuốn sách được chia thành 2 phần:

Phần Đại Số gồm 2 chương:

Chương 1 : Thống kê
Chương 2 : Biểu thức đại số.
Phần hình học gồm 1 chương:

Chương 1 : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác – các đường đồng quy của tam giác