Giảng lý dướichân Thầy

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : C.W. Leadbeater
  • Lượt đọc : 396
  • Kích thước : 1.79 MB
  • Số trang : 364
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 182
  • Số lượt xem : 1.779
  • Đọc trên điện thoại :
Annie Besant & C. W. Leadbeater
Giảng Lý Dưới Chân Thầy
Mục Lục
Lời nói đầu
Chương 1 ÐƯỜNG ÐẠO VÀ NHỮNG QUYỀN LỢI Ở THẾ GIAN Chương 2 SỰ ÐIỂM ÐẠO VÀ KHI SẮP ÐƯỢC ÐIỂM ÐẠO
Chương 3 QUYỂN SÁCH ÐƯỢC VIẾT RA BẰNG CÁCH NÀO ? Chương 4 LỜI CẦU NGUYỆN ÐẦU TIÊN
Chương 5 THÁI ÐỘ CỦA NGƯỜI ÐỆ TỬ
Chương 6 BỐN CON ÐƯỜNG DỰ BỊ
Chương 7 BỐN ÐỨC TÁNH CẦN THIẾT
Chương 8 NHỮNG MỤC ÐÍCH THẬT VÀ NHỮNG MỤC ÐÍCH KHÔNG PHẢI LÀ THẬT
Chương 9 ÐỜI SỐNG CỦA BA THỂ
Chương 10 ÐIỀU LÀNH VÀ ÐIỀU DỮ
Chương 11 PHẢI TUYỆT ÐỐI CHÂN THẬT
Chương 12 TÌNH BÁC ÁI VÀ SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG
Chương 13 TÁNH ÐOẠN TUYỆT DIỆT TRỪ SỰ HAM MUỐN Chương 14 DUY CÓ MỘT ÐIỀU HAM MUỐN TỐT HƠN HẾT Chương 15 NHỮNG PHÉP THẦN THÔNG
Chương 16 NHỮNG SỰ HAM MUỐN NHỎ NHEN
Chương 17 HÃY LO LẮNG VIỆC NÀO CÓ CAN HỆ VỚI MÌNH Chương 18 HẠNH KIỂM TỐT TỰ CHỦ TRONG LÚC TƯ TƯỞNG Chương 19 TỰ CHỦ TRONG LÚC HÀNH ÐỘNG
Chương 20 ÐỨC KHOAN DUNG
Chương 21 AN PHẬN
Chương 22 ÐI THẲNG ÐẾN MỤC ÐÍCH DUY NHẤT
Chương 23 LÒNG TIN CẬY
Chương 24 LÒNG TỪ ÁI SỰ GIẢI THOÁT, CÕI NIẾT BÀN, VÀ VÒNG SINH TỬ
Chương 25 LÒNG TỪ ÁI TRONG ÐỜI SỐNG HẰNG NGÀY Chương 26 SỰ NÓI HÀNH
Chương 27 SỰ HUNG ÁC
Chương 28 THÓI DỊ ÐOAN
Chương 29 PHỤNG SỰ