Giáo trình kĩ thuật xung - số

Tác giả : Lương Ngọc Hải
  • Lượt đọc : 118
  • Kích thước : 9.19 MB
  • Số trang : 103
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 50
  • Số lượt xem : 684
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình kĩ thuật xung - số trên điện thoại
Giáo trình KĨ THUẬT XUNG - SỐ được biên soạn với mục đích phục vụ việc học tập và giảng dạy ở các trường Trung học chuyên nghiệp và Cao đẳng kĩ thuật. Cuốn sách này đề cập chủ yếu là nội dung xung - số thực hành, tuy nhiên nó vẫn bảo đảm một kiến thức cơ bản và đủ rộng của kĩ thuật xung - số, nhưng phần nguyên lí thành lập và cấu trúc bên trong của các mạch xung số chức năng hầu như bị loại bỏ hoàn toàn. Với mỗi mạch chức năng, tác giả chỉ giúp bạn đọc trả lời ba câu hỏi : Nó là gì, sơ đồ khối ra sao ? Vài vi mạch của nó và cách ghép nối mở rộng như thế nào ? Nó hay được dùng làm gì ?
Với cách đặt vấn đề như trên, cuốn sách không quá 250 trang này không thể là tài liệu tham khảo mở rộng kiến thức về kĩ thuật xung - số cho bạn đọc. Vậy nó giúp bạn đọc điều gì ?
• Với bạn đọc là học sinh THCN hay Cao đẳng, cuốn sách sẽ trang bị cho bạn đọc một kiến thức tinh giản, thực dụng và không thể ít hơn về lĩnh vực kĩ thuật xung - số.
• Với bạn đọc là giảng viên môn học, cuốn sách thực chất chỉ là những bài giảng của tác giả đã dạy cho sinh viên Cao đẳng các ngành Điện, trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong nhiều năm. Tác giả chỉnh li và tinh giản lại, để mong có thể đóng góp với đồng nghiệp khi soạn bài giảng môn học.
Nội dung của giáo trình được biên soạn bao gồm : 10 chương, 7 phụ lục và một số bài thực hành chọn lọc với thời lượng 45 - 60 tiết. Trong quá trình sử dụng, tuỳ theo yêu cầu cụ thể có thể điều chỉnh số tiết trong mỗi chương.
Các bạn đọc chưa có một chút kiến thức gì về logic thì sau khi đọc chương 1, hãy đọc các phụ lục 1 + 3 để có đầy đủ kiến thức cơ bản.
Giới thiệu cuốn sách này, tác giả chỉ muốn có đóng góp nhỏ vào cách học và dạy môn học cho học sinh THCN và Cao đẳng. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp phê bình của bạn đọc. Mọi góp ý xin được gửi về : Công ty cổ phần sách Đại học Dạy nghề, 25 Hàn - Thuyên - Hà Nội.