Giáo trình Toán – Tập 5: Đại số 1

Tác giả : Jean-Marie Monier
  • Lượt đọc : 560
  • Kích thước : 22.16 MB
  • Số trang : 588
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 304
  • Số lượt xem : 2.495
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Toán – Tập 5: Đại số 1 – Jean-Marie Monier

Cuốn sách này được xuất bản trong khuôn khổ Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam, với sự trợ giúp của Bộ phận Văn hóa và Hợp tác của Đại Sứ quán Pháp tại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ giáo trình Toán mới này, với nhiều bài tập có lời giải, được biên soạn dành cho sinh viên giai đoạn I các trường đại học công nghệ quốc gia (năm thứ 1 và thứ 2, mọi chuyên ngành), cho sinh viên giai đoạn 1 đại học khoa học, và cho các thí sinh dự thi tuyển giáo sư trung học phổ thông. Bố cục của bộ giáo trình như sau :
Tập 1 : Giải tích 1
Tập 2 : Giải tích 2
Tập 3 : Giải tích 3
Tập 4 : Giải tích 4
Tập 5 : Đại số 1
Tập 6 : Giải tích 2
Đại số năm thứ 2
Tập 7 : Hình học
Hình học năm thứ 1 và thứ 2.
Để kiểm chứng mức độ lĩnh hội kiến thức, trong mỗi chương độc giả sẽ thấy nhiều bài tập có lời giải in ở cuối sách. Trừ một vài trường hợp đặc biệt, các bài tập này đều khác với những bài đã có trong bộ bài tập có lời giải gồm tám tập mới xuất bản.

Nhiều vấn đề ở ranh giới của chương trình được đề cập ở cuối chương, dưới dạng các bổ sung có lời giải.


Tác giả rất mong nhận được những lời phê bình và gợi ý của độc giả. Xin vui lòng gửi các ý kiến đến Nhà xuất bản Dunod, 5, phố Laromiguière, 75005 Paris.
Jean-Marie Monier

Thuộc bộ sách