Hỏi – Đáp Về Luật Khiếu Nại Và Luật Tố Cáo

Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
Tác giả : Lan Anh
  • Lượt đọc : 218
  • Kích thước : 4.65 MB
  • Số trang : 232
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 88
  • Số lượt xem : 1.036
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách giúp bạn đọc, nhất là cán bộ, công chức và nhân dân tại cơ sở xã, phường, thị trấn nắm được những thông tin pháp luật trong Luật khiếu nại và Luật tố cáo.