Hỏi Và Đáp Về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Nguyễn Bá Dương
  • Lượt đọc : 256
  • Kích thước : 1.02 MB
  • Số trang : 214
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 102
  • Số lượt xem : 1.344
  • Đọc trên điện thoại :
Được trình bày dưới dạng hỏi và đáp các vấn đề một cách khái quát, ngắn gọn và dễ hiểu về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, cuốn sách góp phần giúp bạn đọc hiểu đúng bản chất những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo, làm cơ sở thực hiện tốt quan điểm, chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.