Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - Thế kỷ XX - Tập 2

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Thích Đồng Bổn
  • Lượt đọc : 153
  • Kích thước : 3.83 MB
  • Số trang : 369
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 103
  • Số lượt xem : 1.105
  • Đọc trên điện thoại :
Lịch sử nhân loại được viết nên bởi nhiều thế hệ nhân sinh. Mỗi tiền nhân với thân tư đại của một con người rồi sẽ khuất chìm vào cát bụi, chỉ còn sự nghiệp, tiếng tốt để lại, chứng tích ấy được truyền tụng đến đời sau từ những sử nghiệp ghi chép, để họ sống mãi tâm tưởng với thời gian.

Nên viết tiểu sử danh nhân đã khó, viết về các thiền sư lại càng khó hơn. Bởi lẽ làm sao chúng ta khẳng định được Thánh Gióng sau khi thắng giặc Ân, lên núi Sóc rồi người đi về đâu nữa? ! Và dù là đồng ấu hay trung niên xuất gia, Thiền tông hay Tịnh độ, Thảo Đường hoặc Trúc Lâm v.v… dù từ thị thành hay ruộng đồng, sơn lâm, hải giác, thiền sư đến rồi lại đi, chúng ta biết rất ít về họ. Có vị như bóng nắng đông hàn, cơn mưa mùa hạ, nắng chiều mùa thu! Thoáng qua như ánh chớp Mật Khế, dài lâu như Giác Hạnh v.v… tất cả đều như đủ để hoàn tất một sở nguyện ban đầu, tụ lại thành đạo tháng ngày khi còn trụ thế, rồi an nhiên lên đường như một lữ hành rong chơi qua tam giới.

Để làm những bài học cao quý, những tấm gương sáng lưu truyền cho hậu thế kính thờ, noi theo, chúng tôi đã cố gắng sưu tầm từ tro tàn quá khứ, những dư âm truyền tụng đó đây, hoặc những bút tích sách vở có ghi lại đôi nét về công hạnh của chư vị Cao tăng tiền bối bỏ công với đạo pháp và dân tộc Việt Nam ở các giai đoạn vừa qua của các giai đoạn lịch sử.

Ở quyển đầu chúng tôi xin được giới thiệu 100 tiểu sử Cao tăng thạc đức và phụ lục 4 tiểu sử cư sĩ có công đầu điển hình trong việc chấn hưng và phát triển Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX. Công trình này không là riêng cá nhân chúng tôi viết được, nó hình thành sự đầu tư rất nhiều công sức, tâm huyết của ban thực hiện và của các cộng tác viên. Bản thảo sau nhiều lần tu chỉnh, chúng tôi trình qua các thành viên trong Ban cố vấn góp ý trước khi tổng kết, nhiệm thu để được ra mắt quí độc giả.

Mọi ý kiến đề nghị, bổ sung, chúng tôi mong được tiếp tục thâu nhận để hoàn bị hơn về sau và tiêp tuc thực hiện phần còn lại như đã dự định khi hội đủ nhân duyên. Và một lần nữa, rất mong đón nhận thêm những thông tin, tư liệu tiểu sử còn sót mà chúng tôi chưa kịp sưu tầm, hiện đang còn trong các thư viện, địa phương hay dân gian.

Với nỗ lực sớm hoàn thành những gì đã đề ra như tâm nguyện, chúng tôi hy vọng góp phần vào nền văn hóa lịch sử Phật giáo nước nhà. Và một lòng kính dâng lên chư tiền bối Phật môn bản sao hành trạng của quý Ngài, mong đáp đền ơn tri ngộ, nhiếp dẫn chúng hậu lai trên đường giải thoát. Ngưỡng mong trong bộ sử này và công đức tùy hỷ hỗ trợ của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử dành lòng ưu ái đối với chúng tôi và với kho tàng văn hóa lịch sử Phật giáo Việt Nam.