Tín Ngưỡng, Tôn Giáo Và Mê Tín Dị Đoan

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Phạm Minh Thảo
  • Lượt đọc : 229
  • Kích thước : 15.51 MB
  • Số trang : 153
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 150
  • Số lượt xem : 1.643
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách trình bày khái niệm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan, đồng thời đi sâu giới thiệu, phân tích những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cụ thể đang có ở nước ta, đề xuất một số biện pháp để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, cũng như các biện pháp bài trừ mê tín dị đoan.